Goede stress of slechte stress?

Stress is mogelijk één van de meest genoemde oorzaken voor klachten van allerlei aard. Het is zeker één van de minst begrepen factoren. Wanneer het woord stress of spanning valt, denken we bijna automatisch aan iets negatiefs. Dat hoeft niet het geval te zijn. Stress is een normale fysiologische respons op prikkels van buitenaf of van…