Hersenschudding: behandeling door de chiropractor

Heb je een hersenschudding? Of vermoed je dat je een hersenschudding hebt? Het merendeel van de mensen herstelt daar goed van. Echter, 15 tot 30 procent van de mensen blijft last houden van restverschijnselen. Denk aan problemen met concentratie, geheugen, motoriek, evenwicht, duizeligheid (BPPD) , leren, lezen en scherp zien. Ook afwijkingen aan oogbewegingen komen veel voor. Wij onderzoeken je en geven je de behandeling die aansluit bij je klachten.

Wat is een hersenschudding?

Onderzoek toont aan dat het brein van mensen met een hersenschudding tijdelijk anders werkt. Dat geldt overigens ook voor mensen met whiplash. Er is sprake van letsel in het centrale zenuwstelsel. Door de klap zijn er zenuwcellen kapotgegaan. Meestal is dit microscopisch van aard, waardoor dit niet direct is te zien op een MRI. Als er sprake is van een bloeding dan is dit wel te zien en hebben we het over een hersenkneuzing. De zenuwcellen zijn bij een hersenschudding van slag en gemakkelijk overprikkeld, zoals door licht en geluid. Het lichaam moet hiervan herstellen.

Wanneer we het hoofd flink stoten krijgen de hersenen een behoorlijk klap te verduren. Letterlijk een hersenschudding

Wat doen bij een hersenschudding?

Het beste is om in eerste instantie rust te houden. Want als je te snel weer van alles doet, kan dit heel vervelende gevolgen hebben op de lange termijn. Ook kan het verstandig zijn bepaalde voedingssupplementen te nemen, om de schade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is het belangrijk actief te werken aan herstel. Want onze spieren zijn trainbaar, net als onze hersenen. Hoe groot de kans op volledig herstel is, hangt af van de mate van beschadiging, maar ook van de vraag hoe gericht je traint en welke supplementen je gebruikt. En: of je jezelf niet overbelast.

Wat doet de chiropractor?

Voordat we je gaan behandelen, is het belangrijk dat we weten welke invloed de hersenschudding heeft gehad én wat er misschien nog meer aan de hand is. Een ongeluk beperkt zich namelijk vaak niet tot de nek of het hoofd; ook de hersenstam en het ruggenmerg zijn dikwijls betrokken. We onderzoeken je oogbewegingen, balans, spierkracht, gevoel en reflexen. Door te kijken naar dergelijke subtiele signalen, krijgen we een goed beeld van het functioneren. We vertalen deze signalen naar de werking van de hersenen en stemmen daar de training op af. Met deze werkwijze komen we ook jaren na het ongeval nog tot verbetering. Regelmatig krijgen we dan ook uit het hele land verwijzingen van onder andere collega-chiropractoren en fysiotherapeuten.

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie en advies over een klacht? Of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met Chiropractie Harderwijk.