Functionele neurologie

Veel klachten hebben hun oorsprong hebben in een disfunctie van het zenuwstelsel. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij migraine, duizeligheid, dystonie (een stoornis in de spierspanning), whiplash, hersenschudding, evenwichtsstoornis, CRPS (dystrofie). Ook leer-, gedrags- en aandachtsproblemen bij kinderen vinden veelal hun oorzaak in het zenuwstelsel. Daarom hebben we ons verregaand gespecialiseerd in functionele neurologie. Zodat we ook bij dergelijke complexe en hardnekkige klachten die een relatie hebben tot het zenuwstelsel toch tot verbetering kunnen komen.

Gerichte training van het zenuwstelsel

Chiropractoren met de specialisatie functionele neurologie stellen het zenuwstelsel (brein en ruggenmergel) centraal in hun analyses en interventies. Veel van de genoemde klachten kunnen verbeteren met gerichte training. Tot voor kort werd het volwassen brein als onveranderlijk beschouwd. Dit idee is inmiddels achterhaald. Ook op volwassen leeftijd kan ons brein nog allerlei veranderingen ondergaan. Alle dingen die we leren (fietsen, studeren, pianospelen, sociaal gedrag, etc.) zijn voorbeelden van de mogelijkheden van onze hersenen om zich aan te passen en om te veranderen. Als er problemen zijn ontstaan in het functioneren hiervan kan de oplossing mogelijk gevonden worden door gericht te trainen. Om dit te begrijpen moeten we eerst even een stapje terug doen, terug naar de basis van het zenuwstelsel.

De basis van het gehele zenuwstelsel is één enkele cel: neuron. Het menselijk lichaam bevat ongeveer 100 miljard zenuwcellen, elk met een specifieke functie en verbindingen met andere neuronen. Deze vormen een zeer uitgebreid netwerk. Door bijvoorbeeld neuronen te stimuleren, kan de productie van de chemische signaalstofjes (neurotransmitters) worden verhoogd. Een neuron kan nieuwe verbindingen maken, zelfs in een verder gelegen gebied. Zo leren we nieuwe vaardigheden. Zelfs een slecht functionerend zenuwstelsel kan herstellen, veelal blijvend. Zenuwverbindingen in het brein zijn ‘plastisch’. Ze kunnen veranderen door sensorische, motorische, cognitieve of emotionele ervaringen/stimuli.

Het kan zijn dat we medicatie of een andere medische behandeling noodzakelijk achten. In dat geval zullen we u hierover informeren of u doorverwijzen.

De opleiding Functionele Neurologie

De chiropractor met de specialisatie Functionele Neurologie heeft een post-graduatie educatie gevolgd. De lesstof richt zich voornamelijk op verdieping van neuro-anatomische en neurofysiologische kennis. Er is veel aandacht voor diagnostiek en toepassing van deze kennis in de klinische praktijk. Nadat de chiropractor dit met goed gevolg heeft afgelegd, mag hij zich Diplomate of the American Chiropractic Neurology Board (DACNB) noemen. Of: Fellow of the American Board of Functional Neurology (FACFN). De chiropractor is zijn hele werkbare leven bezig met bijscholing, praktisch en theoretisch.

Onze chiropractoren hebben zich nog verder verdiept en hebben honderden uren gespendeerd aan studie met als resultaat dat zij beiden hun examens gehaald hebben in een drietal extra specialisaties. Zo zijn zij:

Fellow of the American Board of Vestibular Rehabilitation (FABVR)

Fellow of the American Board of Neurochemistry and Nutrition (FABNN)

Fellow of the American Board of Brain Injury and Rehabilitation (FABBIR)

U bent dus in deskundige handen!