Scherper zien?

Naarmate we ouder worden veranderen er een aantal lichaamsfuncties. Meestal gaan deze achteruit en wordt het moeilijker om in conditie te blijven. Er zijn echter uitzonderingen waarover de volgende keer meer. Het bekendste voorbeeld van verminderde functie is waarschijnlijk het zien. Bijna iedereen is op een moment in zijn of haar leven toe aan hulpmiddelen…