Balans in het autonome zenuwstelsel

Een groot deel van ons zenuwstelsel doet zijn werk zonder dat we ons daar bewust van zijn. Het zogeheten autonome zenuwstelsel regelt onder andere onze bloeddruk, spijsvertering, spierspanning en pijngevoeligheid. In de standaard tekstboek indeling wordt onderscheid gemaakt tussen het parasympatische zenuwstelsel en het (ortho)sympatische zenuwstelsel. De parasympathicus zorgt voor ‘rest and digest’ ofwel, herstel…