Hersenschudding: het belang van het meten van reactiesnelheid

Reactiesnelheid vertraagd na hersenschudding

  Na een hersenschudding ervaren mensen vaak klachten als hoofdpijn, duizeligheid, geheugenproblemen, slechter slapen en problemen met zien/kijken. Bij het merendeel van de mensen verdwijnen deze klachten weer na verloop van tijd. Bij 15-20% van de mensen blijft er echter sprake van deze symptomen. Tot voor kort waren dergelijke symptomen lastig te kwantificeren. Nieuwe onderzoeken…